1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวฝึกอบรม
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. e-bidding
  6. แบบฟอร์มต่างๆ
A A A

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์ด่วน

   

Address

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 
โทรศัพท์:034-355167,034-351904
อีเมล: eatapl@ku.ac.th

NAETC KASETSART UNIVERSITY