1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวฝึกอบรม
  3. ข่าวสมัครงาน
  4. ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. e-bidding
  6. แบบฟอร์มต่างๆ
A A A

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ข่าวกิจกรรม

จัดปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 93-94

จัดปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 93-94

สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดปฐมนิเทศและชี้แจง...

Readmore..

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.)” รุ่นที่ 1

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.)” รุ่นที่ 1

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ....

Readmore..

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรบ กำแพงแสน นำเอกสารความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ในงานโคร...

Readmore..

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ...

Readmore..

ลงพื้นที่ สวนสมรมย์ ของคุณกิตติศักดิ์ ฟักตูม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ลงพื้นที่ สวนสมรมย์ ของคุณกิตติศักดิ์ ฟักตูม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ลงพื้นที่ สวนสมรมย์ ของคุณกิตติศักดิ์ ฟักตูม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน...

Readmore..

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5”

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร...

Readmore..

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5” สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5” สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5

   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักเทคโนโลยีชี...

Readmore..

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยเกษตรกร ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยเกษตรกร ครั้งที่ 14

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดกิจกรรม "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยเกษตรกร เกษตรกรช่วยผู้บริโภค สู้ภัย COVID-19" ครั้งที่ 14 เมื่อวันศุ...

Readmore..

 ประชุมวิทยากรที่ปรึกษาประจำการศึกษากลุ่ม พ.นพส. รุ่น 1

ประชุมวิทยากรที่ปรึกษาประจำการศึกษากลุ่ม พ.นพส. รุ่น 1

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดำเนินการจัดการประชุมวิทยากรที่ปรึกษาประจำการศึกษากลุ่ม...

Readmore..

ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม

ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม

ดำเนินการบันทึกวิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรม ในหลักสูตร "การพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5" ภายใต้ "โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตร...

Readmore..

ลิงค์ด่วน

banKU   

Address

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 
โทรศัพท์:034-355167,034-351904
อีเมล: eatapl@ku.ac.th

NAETC KASETSART UNIVERSITY