Black Ribbon
Copyright 2017 - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
 • ตลาดนัดอิ่มเกษตรครั้งที่7

 • งานบริการ

 • บริการวิชาการ

 • บริการห้องพัก ห้องอบรม

 • บริการสื่อ

อัตลักษณ์ บริการครบวงจรอย่างมืออาชีพ เอกลักษณ์ บริการวิชาการ ต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

 • บรรยากาศงานตลาดนัดอิ่มเกษตร ครั้งที่ 6

  ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดอิ่มเกษตร ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาครับ พบกันใหม่..วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 "5 สิงหา..พาแม่เที่ยว..ตลาดนัดอิ่มเกษตร" 

 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร บุตรเกษตรกรมืออาชีพ

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร บุตรเกษตรกรมืออาชีพ (Advance Young Smart Farmer) ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การจัดทำโครงการโรงเรียนบุตร ทายาทเกษตรกร

  ประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนบุตร ทายาทเกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทุนระเบียบ คุณะเกษม เพื่อบุตรเกษตรกร 

 • โครงการโคเนื้อ-โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ใช้บริการห้องอบรมเพื่อจัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการโคเนื้อ-โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

 • ศึกษาดูงานจาก Phillippine Trade and Investment Center

  หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด นำกลุ่มผู้ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ 

 • บริษัทไทยฟู้ดส์คอนแทรคฟาร์มมิ่ง จำกัด จัดสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการ

  บริษัท ไทยฟู้ดส์คอนแทรคฟาร์มมิ่ง จำกัด จัดสัมมนาไทยฟู้ดส์ร่วมกับผู้ประกอบการ ปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

 • โครงการฝึกงานนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  โครงการฝึกงานนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 

 • โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 14-27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม)

 • การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย”

  ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา จัดบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย”ภายใต้โครงการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม” ให้แก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยของสำนักฯ 

 • พิธีเปิดหลักสูตรอบรมนานาชาติ

  พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production"

 • การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

  บุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การฝึกอบรม การผลิตสื่ิอ การประชาสัมพันธ์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

 • งานพิธีเปิดมหาวิทยาลัยชาวนา จังหวัดชัยนาท

  ด้วยความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับเทศบาลตำบลเจ้าพระยา และเยี่ยมกลุ่มทำนาหญ้าบ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

 • พิธีปิดอบรม หลักสูตร Organic Vegetable Production and Marketing

  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Organic Vegetable Production and Marketing "Organic Vegetable Production and Marketing"

สถิติการเข้าชม

005782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
75
27
5068
1977
3469
5782
Your IP: 54.162.60.75
2017-07-23 09:40

ETO Video

QR Code